Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

II GSK 1088/11 - Wyrok NSA z 2012-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 2267/14 - Wyrok NSA z 2016-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty wynikającej ze zmiany koncesji po wznowieniu postępowania

II GSK 2266/14 - Wyrok NSA z 2016-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty wynikającej ze zmiany koncesji po wznowieniu postępowania

II GSK 2389/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GSK 3778/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia wydania koncesji w części ustalającej opłatę za zmianę koncesji z naruszeniem prawa

II GSK 1389/17 - Wyrok NSA z 2017-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dotyczącej opłaty koncesyjnej