Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

VI SA/Wa 434/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

II GSK 2925/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 533/15 - Wyrok NSA z 2016-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników radiofonicznych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych