Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

VI SA/Wa 2286/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu niedopełnienia obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej

VI SA/Wa 168/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

II GSK 2526/17 - Wyrok NSA z 2018-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Energii w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

VI SA/Wa 2419/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Energii w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących ustawy o zapasach ropy naftowej

VI SA/Wa 2449/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Energii w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących ustawy o zapasach ropy naftowej

VI SA/Wa 540/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty kary pieniężnej

VIII SA/Wa 676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

II GSK 5433/16 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Energii w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

II GSK 1299/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Energii w przedmiocie opłaty zapasowej

II GSK 1647/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Energii w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej
1   Następne >   2