Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

II GSK 5295/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 2238/16 - Postanowienie NSA z 2018-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 948/18 - Wyrok NSA z 2018-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 2238/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 4919/16 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II GSK 144/19 - Wyrok NSA z 2019-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania pierwszej instancji w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej