Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

II GSK 450/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy dokonania wpisu statku do rejestru statków rybackich oraz wydania licencji połowowej