Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

VI SA/Wa 623/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie wydania zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VI SA/Wa 1513/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 761/08 - Wyrok NSA z 2009-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za powstanie niedoboru w rezerwach państwowych

II GSK 136/13 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w części

VI SA/Wa 1109/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie opinii w sprawie prowadzenia działalności na terenie strefy ekonomicznej

VI SA/Wa 2567/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

VI SA/Wa 621/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za powstanie niedoboru w rezerwach państwowych

VI SA/Wa 1036/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

VI SA/Wa 1725/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie zezwolenia na okresowe niepowiększanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw

VI SA/Wa 883/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
1   Następne >   +2   +5   9