Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GSK 575/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

VI SA/Wa 2032/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów

VI SA/Wa 2085/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

skarg M. G. na decyzje Ministra Infrastruktury w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie działalności handlowej bez zezwolenia

VI SA/Wa 2050/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 1786/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Wniosek w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej upomnienia

II GSK 3801/17 - Wyrok NSA z 2018-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zakazu prowadzenia regulowanej działalności gospodarczej

II GSK 1927/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej na rzeczoznawcę majątkowego

II GSK 904/18 - Wyrok NSA z 2018-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

VI SA/Wa 3239/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia oraz wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

II GSK 837/17 - Wyrok NSA z 2019-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
1   Następne >   2