Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

VI SA/Wa 959/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 199/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych

VI SA/Wa 297/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zakazu prowadzenia reglamentowanej działalności gospodarczej

VI SA/Wa 144/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników radiofonicznych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

VI SA/Wa 1129/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nakazania rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 1802/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

VI SA/Wa 1372/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji