Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

VI SA/Wa 1911/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju z [...] czerwca 2016 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wykreślenia przedsiębiorcy z Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VIII SA/Wa 476/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

VI SA/Wa 1805/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

VI SA/Wa 1792/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy wyjaśnienia treści pkt I zezwolenia

VI SA/Wa 811/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VI SA/Wa 441/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-15

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

VI SA/Wa 410/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VI SA/Wa 2516/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału

VI SA/Wa 528/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

VI SA/Wa 441/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
1   Następne >   +2   4