Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II GSK 190/07 - Wyrok NSA z 2007-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 1256/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia

VI SA/Wa 1945/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

II GSK 53/05 - Wyrok NSA z 2005-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia

II GSK 414/12 - Wyrok NSA z 2013-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 1041/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umieszczenia w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa i bezpieczeństwa publicznego

VI SA/Wa 2277/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu bronią oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

VI SA/Wa 2566/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez prawa magazynowania

VI SA/Wa 1741/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego

II GSK 1634/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
1   Następne >   2