Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II GZ 156/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w prze...

VI SA/Wa 2407/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej