Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II GSK 553/11 - Wyrok NSA z 2012-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II GSK 551/11 - Wyrok NSA z 2012-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II GSK 1454/10 - Wyrok NSA z 2012-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II GSK 792/08 - Wyrok NSA z 2009-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie uchylenia decyzji udzielającej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

VI SAB/Wa 62/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych polegającą na nierozpoznaniu w terminie sprawy wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do załatwienia sprawy wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych surowca farmaceutycznego euceryny bezwodnej - w terminie 30 dni od dnia zwrotu organowi akt ad...

VI SA/Wa 271/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą na czynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie zwrotu uiszczonej opłaty

VI SA/Wa 272/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą na czynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie zwrotu uiszczonej opłaty

VI SA/Wa 1864/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji