Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

II GSK 567/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi I.T. na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar nr [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych

VI SA/Wa 1779/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie zmiany zezwolenia

II GSK 403/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie zmiany zezwolenia

VI SA/Wa 1880/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-12

skarg I. T. na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej

II GSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy uznania nadpłaty

II GSK 1863/11 - Wyrok NSA z 2012-12-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg B. C. - C. na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar nr [...] i nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za legalizację przyrządów pomiarowych

II GSK 1795/11 - Wyrok NSA z 2012-12-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg B.C. na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar nr [...] i nr [...] w przedmiocie określenia opłaty za legalizację przyrządów pomiarowych

II GSK 1822/11 - Wyrok NSA z 2012-12-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg B. C. - C. E. na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar nr [...] i nr [...] w przedmiocie określenia opłaty za legalizację przyrządów pomiarowych