Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

VI SA/Wa 7/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-07

Wniosek w przedmiocie zakazu wykonywania działalności kantorowej oraz wykreślenia z rejestru działalności kantorowej

VI SA/Wa 1053/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie w przedmiocie zakazu wykonywania działalności kantorowej oraz wykreślenia z rejestru