Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

VI SA/Wa 1736/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności