Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II SAB/Rz 22/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

III SA/Wr 668/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-22

Sprawa ze skargi A - spółki z o.o. w Z. Ś. na pismo Prezydenta Miasta J. G. w przedmiocie naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Rz 617/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-05

Sprawa ze skargi J. M., E. W. na zgłoszenie zmian powstałych po wpisie do ewidencji do działalności gospodarczej polegających na wykreśleniu wspólników spółki cywilnej -

VI SA/Wa 1705/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

Sprawa ze skargi 'B.' S.A. z siedzibą w W. na czynność Prezydenta W. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Rz 616/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II GW 5/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Wniosek w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Rz 618/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-05

Sprawa ze skargi J. M., E. W. na zgłoszenie zmian powstałych po wpisie do ewidencji do działalności gospodarczej polegających na dopisaniu wspólnika spółki cywilnej -

II SA/Rz 616/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-05

Sprawa ze skargi J. M., E. W. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Rz 613/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-05

Sprawa ze skargi J. M., E. W. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Bd 131/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-04-12

Sprawa ze skargi Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ś. na zarządzenie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
1   Następne >   2