Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Go 55/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych I. stwierdza nieważność § 2 ust. 1 lit. c zaskarżonej uchwały; II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podl...

II SA/Sz 482/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały w zakresie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

II SA/Go 1108/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie gminy I. stwierdza nieważność § 3 i § 5 zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 1122/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasady usytuowania miejsc oraz warunków prowadzenia sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa z 2003 r. nr 1 poz. 20) I. stwierdza nieważność § 3, § 5, § 6, § 7 zaskarżonej uch...

II GSK 212/07 - Wyrok NSA z 2007-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych Oddala skargę kasacyjną.

III SA/Lu 311/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów usługowych dla ludności

II GSK 396/06 - Wyrok NSA z 2007-04-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Luzino w przedmiocie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino

II SA/Go 10/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Go 1126/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy I. stwierdza nieważność § 2 ust 2 oraz § 3 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w czę...

II SA/Go 882/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy P.
1   Następne >   3