Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Rz 161/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia godzin otwarcia placówek handlowych i zakładów gastronomicznych

II SA/Sz 491/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-08-29

skarg A. Ż. i Wojewody na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych zmienioną uchwałami z dnia [...] r. nr [...] i z dnia [...] r. nr [...] I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej przepisem § 1 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i stwierdza, że w powyższym zakresie zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, II. zasądza od Gminy na rz...

II SA/Go 1103/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5, II. określa, że zaskarżona uchwała w części opisanej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 283/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie: - § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 9, - tytułu co do słów 'oraz zasad usyt...

II OSK 588/10 - Wyrok NSA z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzegomiu w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom

II SAB/Go 79/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-15

skarg E.P. i P.P. na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji salonu gier

II SA/Go 16/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy I. stwierdza nieważność § 2, § 3 ust.1, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11 zaskarżonej uchwały, II.

II SA/Go 550/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

VI SA/Wa 2409/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy L.

II SA/Go 262/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta
1   Następne >   +2   4