Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

II SA/Sz 930/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016