Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 389/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania działalności składu materiałów budowlanych

II GSK 361/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

II GSK 427/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Przemyślu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Sz 183/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 2546/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

VI SA/Wa 2547/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

VI SA/Wa 1839/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

VI SA/Wa 1838/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

II SA/Rz 526/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

III SA/Gd 479/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   +10   46