Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Starosta X

II SAB/Rz 15/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego

II SAB/Rz 15/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego

II SAB/Rz 16/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie zezwolenia w zakresie recyklingu

II SAB/Rz 15/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego

II SAB/Rz 16/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zezwolenia w zakresie recyklingu

II SAB/Rz 16/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w przedmiocie zezwolenia w zakresie recyklingu

OW 19/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku J. Spółki Kolejowej Spółka z o. o. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i transportu odpadów

II OW 37/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na budowie i eksploatacji małej elektrowni wodnej na rzece Jeziorce w km 5 + 870 w miejscowości K.