Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Wójt Gminy X

VI SA/Wa 459/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na odmowę zwrotu przez Wójta Gminy S. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych postanowił: odrzucić skargę

VI SAB/Wa 37/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej

SA/Rz 1962/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie obciążenia opłatą skarbową za zezwolenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

II SA/Rz 156/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-02-07

Sprawa ze skargi J. S. -właściciela Przedsiębiorstwa A. s.j. na stanowisko Wójta Gminy [...] w przedmiocie istnienia obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Rz 966/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-01-12

Skarga Przedsiębiorstwa 'A.' S.J. reprezentowanego przez J. S. wspólnika spółki na stanowisko Wójta Gminy [...] w sprawie istnienia obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, -

II SA/Rz 604/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-29

Skarga Przedsiębiorstwa 'A' S.J. reprezentowanego przez J. S. wspólnika spółki na stanowisko Wójta Gminy [...] w sprawie istnienia obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, -

III SA/Kr 1142/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-13

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy R. w przedmiocie odwołania Dyrektora Gminnego Przedszkola w R. stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonego zarządzenia.