Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Rz 487/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 468/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

III SA/Kr 820/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wycofania produktu z obrotu handlowego

II SA/Rz 206/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 562/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 258/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 205/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

III SA/Lu 967/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazania wstrzymania wprowadzenia do obrotu i wycofania na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań środków zastępczych oraz nakazu zaprzestania prowadzenia sklepu