Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 578/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki.

VII SA/Wa 1433/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu natychmiastowego zaprzestania prowadzenia reklamy produktów leczniczych.

III SA/Kr 820/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wycofania produktu z obrotu handlowego