Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 1932/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie targowiska gminnego oraz uchwalenia regulaminu targowiska