Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Sz 482/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały w zakresie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

II SA/Po 877/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;

II SA/Bd 100/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru działalności regulowanej

II SA/Bk 797/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zakazu prowadzenia podstawowej stacji kontroli pojazdów oraz skreślenia wpisu do rejestru przedsiębiorców

III SA/Lu 208/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II SA/Sz 151/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Wr 184/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do prowadzenia stacji kontroli pojazdów

II GSK 304/10 - Wyrok NSA z 2011-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

II GSK 575/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

III SA/Lu 264/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zakazu prowadzenia szkolenia kierowców oraz skreślenia z rejestru działalności regulowanej
1   Następne >   +2   6