Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 271/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin

II SA/Ol 1066/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postepowania w sprawie wydobywania kruszywa naturalnego

VI SA/Wa 3238/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopalin

VI SA/Wa 3235/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-10

skarg [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopalin

III SA/Gl 210/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VI SA/Wa 1473/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego

VI SA/Wa 1272/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie z odwołania od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny

II GSK 3744/17 - Wyrok NSA z 2020-02-20

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie dodatku do planu ruchu zakładu górniczego