Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Rz 526/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Ke 389/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

II SA/Lu 903/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku dotyczącego zezwolenia na prowadzenie działalności

II SA/Bd 431/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-10-02

Sprawa ze skargi Zakładu [...] Sp. z o.o. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

II SA/Sz 124/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu odpadów komunalnych stałych z obszaru miasta [...]

II SA/Po 1095/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew i ustalenie opłaty;

IV SA/Po 324/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-10

Sprawa ze skargi A. S. i W. S. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie utworzenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego,

IV SA 1661/96 - Wyrok NSA z 1998-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie ochrony przed hałasem i wibracjami

IV SA 2305/96 - Wyrok NSA z 1999-01-11

skargę w przedmiocie ustalenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

OW 19/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku J. Spółki Kolejowej Spółka z o. o. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i transportu odpadów
1   Następne >   3