Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Sz 585/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora Ośrodka Szkolno

I OSK 1978/12 - Wyrok NSA z 2012-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika

I OSK 1977/12 - Wyrok NSA z 2012-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika

III SA/Kr 1142/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-13

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy R. w przedmiocie odwołania Dyrektora Gminnego Przedszkola w R. stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonego zarządzenia.

III SA/Kr 871/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-22

Sprawa ze skargi E. B. na zarządzenie Burmistrza W. w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr [....] w W.