Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 1189/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 588/10 - Wyrok NSA z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzegomiu w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom

II SA/Po 140/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Ś. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

II SA/Łd 334/99 - Wyrok NSA z 1999-07-15

Skarga Dominiki D. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta K.Ł. a także

OSK 1932/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie targowiska gminnego oraz uchwalenia regulaminu targowiska

III ARN 13/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 295/94~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III RN 35/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie rozbudowy części domu mieszkalnego na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od postanowienie NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu II SA/Wr 810/96~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.