Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 91/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia ...

II GSK 567/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi I.T. na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar nr [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych

II GZ 176/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , nr [...] w przedmiocie zakazu wprowadzenia do ...

VI SA/Wa 1446/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu nawozów oznakowanych w sposób sugerujący, że są przeznaczone do produkcji ekologicznej

VI SA/Wa 1779/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie zmiany zezwolenia

II GSK 381/12 - Wyrok NSA z 2013-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nakazu prawidłowego oznakowania produktu spożywczego

II GSK 403/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie zmiany zezwolenia

II GSK 165/07 - Wyrok NSA z 2007-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nakazu ostrzeżenia konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez produkt

II GSK 1654/12 - Wyrok NSA z 2014-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 1880/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-12

skarg I. T. na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej
1   Następne >   +2   5