Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GSK 1863/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług, wchodzących w skład usługi powszechnej

II GSK 1936/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług, wchodzących w skład usługi powszechnej

II GSK 1088/11 - Wyrok NSA z 2012-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 2389/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

VI SA/Wa 434/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

VI SA/Wa 942/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa

II GSK 2925/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 3778/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia wydania koncesji w części ustalającej opłatę za zmianę koncesji z naruszeniem prawa

VI SA/Wa 959/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 533/15 - Wyrok NSA z 2016-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników radiofonicznych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych
1   Następne >   2