Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 787/05 - Wyrok NSA z 2006-01-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy R. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ś. , (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 520/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie opinii o rozwiązaniu spółki komunalnej

III SA/Gd 293/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-26

skarg Rady Miejskiej w D. i Z. M. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ol 146/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-03

Sprawa ze skargi J.M. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

OSK 1226/04 - Wyrok NSA z 2005-03-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Rady Miasta R. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ś. (...) w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

SA/Ka 1234/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-02-12

Dotknięta wadą jest uchwała rady gminy 'w sprawie przepisów porządkowych' określająca, że lokale gastronomiczne mogą być otwarte tylko do godziny dwudziestej trzeciej.~Upoważnienie ustawowe zawarte w art. XII par. 1 Przepisów wprowadzających Kodeks pracy jest właściwą podstawą materialnoprawną dla określenia godzin otwierania i zamykania tych zakładów oraz dni, w których zakłady te mają być czynne.

III SA/Wr 365/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy J. G. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

OSK 882/04 - Wyrok NSA z 2004-11-10

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W.-M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

SA/Wr 1164/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-02-06

skargę Rady Miejskiej w G. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L-kiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w G.

II OSK 377/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   3