Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Sz 416/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia świadczeń przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

II SA/Ke 926/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

IV SA/Gl 875/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego

II GSK 365/09 - Wyrok NSA z 2010-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

III SA/Gd 251/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

II SA/Gd 1032/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu pracy w B. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

SA/Wr 1025/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-10-29

skargę Jerzego K. na decyzję Wojewody L-kiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

II GSK 133/08 - Wyrok NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

II SA/Kr 1427/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K. w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

SA/Kr 1794/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-04-20

skargę Andrzeja B. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
1   Następne >   3