Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Go 55/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych I. stwierdza nieważność § 2 ust. 1 lit. c zaskarżonej uchwały; II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podl...

II SA/Rz 161/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia godzin otwarcia placówek handlowych i zakładów gastronomicznych

II SA/Sz 585/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora Ośrodka Szkolno

II SA/Sz 491/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-08-29

skarg A. Ż. i Wojewody na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych zmienioną uchwałami z dnia [...] r. nr [...] i z dnia [...] r. nr [...] I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej przepisem § 1 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i stwierdza, że w powyższym zakresie zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, II. zasądza od Gminy na rz...

II SA/Sz 482/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały w zakresie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

II SA/Go 1108/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie gminy I. stwierdza nieważność § 3 i § 5 zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 1122/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasady usytuowania miejsc oraz warunków prowadzenia sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa z 2003 r. nr 1 poz. 20) I. stwierdza nieważność § 3, § 5, § 6, § 7 zaskarżonej uch...

II GSK 212/07 - Wyrok NSA z 2007-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych Oddala skargę kasacyjną.

III SA/Lu 311/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów usługowych dla ludności

II GSK 396/06 - Wyrok NSA z 2007-04-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Luzino w przedmiocie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino
1   Następne >   +2   6