Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 130/05 - Wyrok NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Wojewody Ł. na par. 2 uchwały Rady Miejskiej w Z.-W. (...) w przedmiocie zmiany cen biletów komunikacji miejskiej

II GSK 4181/16 - Wyrok NSA z 2017-06-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 3 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXI/321/15 w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych