Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 5/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Wniosek w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II GW 14/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji Wojewody C. , nr [...]

OW 19/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku J. Spółki Kolejowej Spółka z o. o. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i transportu odpadów

II OW 37/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na budowie i eksploatacji małej elektrowni wodnej na rzece Jeziorce w km 5 + 870 w miejscowości K.