Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SO/Rz 19/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-31

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Lu 101/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie odmowy dokonania wpisu prokury do ewidencji działalności gospodarczej

I SA 1585/93 - Postanowienie NSA z 1993-07-30

skargę Krzysztofa S. na uchwałę zebrania delegatów załogi IV kadencji Samorządu Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa w Ł. w przedmiocie likwidacji komórki organizacyjnej.

III SA/Lu 152/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

I OSK 130/05 - Wyrok NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Wojewody Ł. na par. 2 uchwały Rady Miejskiej w Z.-W. (...) w przedmiocie zmiany cen biletów komunikacji miejskiej

4/II SA/Po 773/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zakazu przeprowadzania dyskotek

II SA/Bd 717/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zbiczno w przedmiocie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności

III SA/Łd 193/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia