Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 1052/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 191/06 - Wyrok NSA z 2006-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

II GSK 2411/13 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

II GSK 330/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych

II GSK 370/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie konkursu ofert w sprawie dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych

II GSK 140/06 - Wyrok NSA z 2006-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia obowiązku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

II GSK 1579/12 - Wyrok NSA z 2014-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1681/12 - Wyrok NSA z 2014-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 2032/14 - Wyrok NSA z 2015-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1469/12 - Wyrok NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   +2   4