Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

III SA/Łd 1064/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

III SA/Wr 667/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

VI SA/Wa 942/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa

VI SA/Wa 1053/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie interpretacji przepisów prawa

III SA/Gd 767/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa

II GSK 3781/16 - Wyrok NSA z 2018-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

II GSK 3397/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów o kinematografii

II GSK 3780/16 - Wyrok NSA z 2018-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

VI SA/Wa 2419/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Energii w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących ustawy o zapasach ropy naftowej

VI SA/Wa 2449/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Energii w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących ustawy o zapasach ropy naftowej
1   Następne >   2