Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VI SAB/Wa 62/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych polegającą na nierozpoznaniu w terminie sprawy wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do załatwienia sprawy wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych surowca farmaceutycznego euceryny bezwodnej - w terminie 30 dni od dnia zwrotu organowi akt ad...

VI SAB/Wa 61/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie rozpoznania zażalenia

VI SAB/Wa 47/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Farmaceutyczny w przedmiocie nierozpoznania zażalenia

II SAB/Sz 17/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Spółki A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II GSK 1045/18 - Wyrok NSA z 2018-09-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie bezczynności organu w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego

II GSK 1266/18 - Wyrok NSA z 2018-09-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

VI SAB/Wa 42/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy z wniosku z [...] września 2017 r. o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (dot. [...])

II GSK 250/19 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki

II GSK 606/19 - Wyrok NSA z 2019-09-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wydania postanowienia w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

VI SAB/Wa 37/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, w przedmiocie wydania postanowienia w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej:
1   Następne >   2