Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Wr 10/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-27

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z o.o. we W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez D. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki

VI SAB/Wa 45/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi P. Sp. j. z siedzibą w P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie wygaszenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

II GSK 3113/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi '[A.]' Sp. z o.o. w P. na przewlekłość Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie wydania zezwolenia

II GSK 540/18 - Wyrok NSA z 2018-06-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [A] Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

VI SAB/Wa 20/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej