Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 179/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

skarg Z. J. na postanowienia Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

SA/Rz 299/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie w przedmiocie

SA/Rz 1498/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

skarg B. W. na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym I Uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające go postanowienie Burmistrza Miasta D. [...] II Określa, ze uchylone postanowienia nie podlegającą wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się wyroku III Zasądza od SKO na rzecz skarżącej B. W. kwotę 10zł (słownie dziesię...