Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 1304/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przystąpienia do egzekucji i zwrotu tytułu wykonawczego

SA/Sz 764/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego