Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

II SAB/Op 2/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim w przedmiocie uchylania się od przystąpienia do egzekucji nakazu wykonania obowiązków

I SA/Op 484/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie zarzutów do opisu i oszacowania wartości nieruchomości

I SA/Op 492/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych.

II SA/Op 63/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SAB/Op 4/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania zażalenia od postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

I SA/Op 30/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie zabezpieczenia mienia

I SA/Op 158/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od upomnienia w sprawie zaległości w podatku od nieruchomości za okres od marca do czerwca 2009 r.

II SA/Op 533/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie wykonania zastępczego obowiązku wykonania określonych robót budowlanych

I SA/Op 236/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-08-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Op 145/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania zażalenia w sprawie stanowiska wierzyciela
1   Następne >   +2   +5   +10   26