Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Kr 335/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ke 506/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ke 498/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 829/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-22

skarg A.K. i B. S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 100/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wezwania do wpłacenia zaliczki na koszty wykonania zastępczego

VII SA/Wa 1894/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Lu 386/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

VII SA/Wa 2512/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1581/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność organu egzekucyjnego

II SA/Kr 964/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-26

Wniosek L. P. o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100