Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

V SA/Wa 928/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym zarzutów

III SA/Wa 2522/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie ostatecznego stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wa 2523/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie ostatecznego stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wa 1124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie ostatecznego stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wa 2520/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie ostatecznego stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wa 2519/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie ostatecznego stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wa 2518/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie ostatecznego stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wa 3890/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie ostatecznego stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wa 2521/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie ostatecznego stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wa 2524/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia[...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie ostatecznego stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   3