Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 866/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 872/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 857/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 871/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 888/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 864/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

III SA/Wr 887/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. Spółka Akcyjna [...] z siedzibą w D. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za dozór i przechowywanie pojazdu

II SA/Gl 87/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie dozoru pojazdu

II SA/Gl 138/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie dozoru pojazdu

II SA/Gl 154/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie dozoru pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   44