Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

VII SA/Wa 2757/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 2794/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia