Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 1740/13 - Wyrok NSA z 2014-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany w części zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach

III SA/Lu 267/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

III SA/Kr 611/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Kr 590/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-17

skarg A S.A. z siedzibą w P na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Kr 864/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

VI SA/Wa 54/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie sprostowania z urzędu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej